SÜRÜYE DÂHİL               1988

Sınırlı düşüncelerle bir yana ayrıldınız.

Kendi içinizdeki yalnızlıkla inzivaya çekilip,

Başkalarının sınırlamalarından çıkamadınız.

Düşüncenizin yarattığı mantığa izin vermediniz.

Sürünün içindeki düşüncelerle hazıra konarak,

Kalıcı bir fikir, akılcı bir düşünce üretemediniz.

Beyninizi yüksek frekanslı düşüncelere kapatmıştınız.

Çünkü siz de sınırlı düşünceye mahkûm edilmiştiniz.

Ufkunuzu açabilen kitaplardan uzak durarak,

Adil düşünceye kapalı kitapları kulaktan kulağa üflüyordunuz.

Dar kafaların zulmü insanlığı hezeyana getirdi de,

Ama siz Allah’ın yüceliğini unutup inzivaya çekilmiştiniz.

Yani o dar kafaların cehaletini görememiştiniz.

Çünkü siz de o sürüye dâhil edilmiştiniz.

Çok boyutlu düşüncelerden uzak kalarak,

Kalıplayıcı, sınırlayıcı tabulara körü körüne bağlanmıştınız.

Ondan bir adım ilerisini göremezdiniz.

Çünkü siz de o ürüye dâhil edilmiştiniz…

 

Hatice Elveren Peköz

***

 

Reklamlar